Nowe siedziby wrocławskich muzyków - Narodowe Forum Muzyki i Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.