Rozmowy "Gazety Współczesnej"

Rozmowa z Wanda Wiłkomirską

Rozmowa z Wiesławem Dąbrowskim

Międzynarodowy Dzień Muzyk. Rozmowy z melomanami - Tadeuszem Gajlem, Marianem Killarem, Mikołajem Sakowiczem i Adamem Walickim

"Bezdomni studenci bezdomnej Akademii. Rozmowa z doc. Witalisem Raczkiewiczem"