Rozmowa z Lucyną Syty, kierowniczką Biura Koncertowego Filharmonii Białostockiej

Rozmowa z Tadeuszem Chachajem - dyrektorem, kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Państwowej Filharmonii w Białymstoku

Rozliczenia i marzenia

Rozmowa z Bohdanem Łukaszewiczem

Rozmowa z Jerzym Maksymiukiem

Rozmowa ze Stanisławem Olędzkim

Rozmowa z Karolem Olszewskim

Rozmowa z Elżbietą Pańko

Rozmowa z Beniaminem Przeździękem

Rozmowa z Witalisem Raczkiewiczem

Rozmowa z Haliną Słonicką

Rozmowa z Krystyną Wachowską