Podsumowanie sezonu 1975/76 Filharmonii Białostockiej

i planów repertuarowych na sezon 1976/77

RECENZJA-Kolankowski-contra-Szymanowski