S. Olędzki - Polskie instrumenty ludowe. Chordofony

S. Olędzki - Polskie instrumenty ludowe. Aerofony

S. Olędzki - Polskie instrumenty ludowe. Membranofony  i idiofony

Streszczenie w języku angielskim